ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

DO OBCHODNÉHO REGISTRA

NOVÁ ZÁKONNÁ POVINNOSŤ PRE SPOLOČNOSTI !

Každá spoločnosť je povinná do konca tohto roka zapísať do obchodného registra konečného užívateľa výhod. V opačnom prípade spoločnosti hrozí pokuta až do výšky 3.310 €.

Zmeškali ste lehotu? Vaša povinnosť nezanikla, musíte ju čo najskôr splniť. Naviac, dĺžka omeškania môže byť rozhodujúcim faktorom pri určení výšky pokuty alebo či bude pokuta vôbec udelená.

Príprava dokumentov

Konečným užívateľom výhod (KUV) sa v zásade rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, podnikateľa alebo združenie majetku, a tiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do neverejnej časti obchodného registra.

Povinnosť zápisu KUV do obchodného registra môžete splniť v priebehu pár minút prostredníctvom našeho portálu Agenda.SK. Za bezkonkurenčne nízky poplatok (iba 29 €). Postačuje zadať Vaše IČO alebo obchodné meno a základné údaje o konečnom užívateľovi výhod. Systém Agenda.SK Vás celým procesom s prehľadom prevedie a predvyplní za Vás aj väčšinu údajov. A samozrejme pripraví všetky potrebné dokumenty. Nie je nič ľahšie.

Neváhajte a celý proces si vyskúšajte. Až kým sa sami nerozhodnete, neplatíte. Nečakajte so splnením povinnosti na poslednú chvíľu!

Potrebujete inú právnu radu alebo pomoc ?

Obávate sa, že odborná rada advokáta bude drahá ?

Radi by ste vedeli vopred, čo Vás to bude stáť ?

Nemajte obavy a vyskúšajte služby našich skúsených advokátov a právnikov. Symbolickú odmenu za konzultácie s odborníkom poznáte vopred. Tých pár eur môže byť Vaša najlepšia investícia...

Právna pomoc

 

HKP Legal Web

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby