POMOC

Do jednotlivých polí vložte požadované údaje alebo opravte údaje načítané z obchodného registra systémom Agenda.SK. Po vyplnení údajov prejdite na ďalší krok stlačením tlačidla ĎALEJ alebo sa vráťte o krok späť prostredníctvom tlačidla SPÄŤ.

V kroku 4 môžete zvoliť jednu za nasledovných možností a riešení (všetky riešenia znamenajú kompletné vybavenie Vašej povinnosti, rozdiel je iba vo Vašom komforte):

Vytvorenie návrhu (v cene 29€):

Pripravený návrh Vám bude zaslaný mailom po obdržaní úhrady. Návrh stačí podpísať, osvedčiť (u notára alebo na matrike) a zaslať na obchodný register. Tým je Vaša povinnosť vybavená.

Návrh vytvoríme aj podáme za Vás (v cene 45€):

Po vytvorení objednávky Vám bude doručené mailom splnomocnenie pre partnerskú advokátsku kanceláriu. Splnomocnenie podpíšete, odfotíte mobilom alebo naskenujete a zašlete nám mailom. Netreba chodiť k notárovi ani nič posielať na register. Všetko urobíme za Vás.

Všetky uvedené poplatku sú konečné a nenavyšujú sa o DPH. Ďalej už neplatíte nič. :-)

V poslednom kroku je potrebné si po prečítaní obchodných podmienok zaškrknúť príslušné políčko Súhlasím s obchodnými podmienkami a Súhlasím s použitím údajov pre účely poskytnutia služby. Samozrejme iba za predpokladu, že s podmienkami a použitím údajov na daný účel súhlasíte. Považujeme sa nadbytočné dodať, že na žiadny iný účel Vaše údaje nebudú použité.

V prípade potreby nás môžete v pracovných dňoch kontaktovať na čísle 0904 116 115 (v čase medzi 9:00 - 16:00).

Pokiaľ nechcete, neviete alebo z akéhokoľvek dôvodu nemôžete doplniť požadované údaje do príslušných polí (napr. z technických dôvodov), môžete zvoliť možnosť Príprava návrhu aj podanie oprávnenou osobou. Po zaplatení poplatku Vás bude kontaktovať zástupca partnerskej advokátskej kancelárie a všetko pre Vás osobne zabezpečí. Už pohodlnejšie to byť nemôže :-)


(v cene 59€)

Predchádzajúci krok

 

KP ConsultingHKP Legal - advokátska kancelária