KROK 1 - POPIS PRÁVNEHO PROBLÉMU

Do nasledujúceho priestoru prosím napíšte stručný popis Vášho právneho problému...

Popis právneho problému je obmedzený na 1000 znakov. Slúži najmä na identifikáciu právnej oblasti a partnerskej advokátskej kancelárii umožní zvoliť pre Vás vhodného odborníka.

Nemusíte sa však obávať, v rámci ďalšej komunikáci s odborníkom budete môcť svoj problém bližšie objasniť, prípadne doložiť dokumentáciou.

Zvoľte preferovaný spôsob kontaktu...

telefonický kontakt

osobná návšteva advokátskej kancelárie

V cene poskytnutej služby je konzultácia v trvaní do 30 minút (telefonická alebo osobná) a tiež nárok na ďalšiu konzultáciu s právnikom za zvýhodnených podmienok až do celkového času 2 hodín (pri sadzbe 50€ / hodina).


(príplatok 29€)

Správu vypracuje na základe predloženého opisu právnik partnerskej advokátskej kancelárie. Maximálny rozsah správy je jedna štandardná strana (1800 znakov). Užívateľ zadaním požiadavky na vypracovanie písomnej správy berie na vedomie, že správa vzhľadom na objektívne limity (zadanie, rozsah výstupu) nemusí predstavovať komplexné riešenie opísaného problému.

Predchádzajúci krok Nápoveda

 

KP ConsultingHKP Legal - advokátska kancelária